Skupština Cetinja o prenosu svojine manastira na CPC

Osnov za raspravu je peticija koju je potpisalo 600 Cetinjana, odnosno tri odsto punoljetnih građana s pravom glasa