Da li savjetnik Veljović krši etički kodeks koji se i na njega odnosi?

I kad piše u svoje ime, savjetnik koga plaćaju svi građani i građanke Crne Gore mora da vodi računa o ugledu institucije koju savjetuje!