Crkva ili udruženje građana?

Radio Most: Da li Crnogorska pravoslavna crkva ima pravo da gradi svoje hramove u Srbiji? Na ovu temu pričaju protođakon Ljubomir Ranković, direktor izdavačke kuće "Glas crkve" i ipođakon Nenad Stevović, poverenik i oponumoćenik Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji.