Kakav kapitalizam kapitalisti žele?

Dionički kapitalizam- je najpreporučljivija, jer, suprotno od  dioničarskog kapitalizma, kojem je cilj da ostvarivati sve veću zaradu dioničarima kompanije, ona je orijentisana interesima svih dionicima – kupcima, dobavljačima, zaposlenim, dioničarima i lokalnoj zajednici.