Okoncan prvi dio tendera za izgradnju HE “Buk Bijela”

Dr Zdravko Milovanovic, pomocnik ministra privrede, energetike i razvoja Republike Srpske, kazao je za “Vijesti” da je zavrsen tehnicki dio procedure tendera za izgradnju HE “Buk Bijele”, kao i da je zajednicka radna grupa za tehnicku ocjenu ponuda zakljucila da su postavljene kriterijume zadovoljili londonski EFT, sa sarajevskom “Hidrogradnjom”, i slovenacki “Vijadukt”. “Sada slijedi finansijski dio tendera, a paralelno sa njim radice i komisija za reviziju ekoloske studije o procjeni uticaja hidroelektrane na zivotnu sredinu”, kazao je Milovanovic. Prema njegovim rijecima, citav ovaj proces trajace sest mjeseci