Vrijednosti biodiverziteta – Južni region Crne Gore (video)

"Neraskidiva veza između morskih obala i planina, slatke riječne vode i slanog mora, čini srž i suštinu primorske regije. Značajna staništa poput pješčanih dina koje se izdižu sa ulcinjske obale, tršćaka i blatnjavo-glinenih rubova kanala solane sa plavnim šumama, od neprocjenjive su važnosti za živi svijet, a pogotovo za ornitofaunu. Tik ispod zelenih maslinjaka Valdanosa skrivene su i morske pećine, potencijalni dom morske medvjedice, a područja poput Tivatskih solila i Ade Bojane značajna su za odmor i ishranu ptica na njihovoj migraciji. Južni region obiluje najraznovrsnijim staništima, što uslovljava i visok diverzitet biljnih i životinjskih vrsta, te film upravo prikazuje vrijednosti ovog dijela Crne Gore."

Dokumentarni film ‘Sigurno i efikasno: Drugo mišljenje’

Ovaj film baca svijetlo na povrede uzrokovane vakcinom protiv Covid-a 19, ali takođe daje sveobuhvatan pogled na sistemske propuste koji su te povrede, čini se, omogućili. U filmu se, između ostalog, govori o tačnosti i pouzdanosti farmaceutskih ispitivanja, ulozi MHRA u regulisanju ovih proizvoda, ulozi bihevioralnih naučnika SAGE-a i njihovom uticaju na politiku, te o ulozi medija i velikih tehnoloških kompanija u suzbijanju slobodne i otvorene rasprave o toj temi.

Svijest je veza između duha i duše

Gost Istočnika bila je Manja Stefanović, energoterapeutkinja, regresoterapeutkinja i suosnivačica DCR akademije. Da li se ponavlja istorija ili je ista samo posledica ponavljanja energetsko-vibracijskih ciklusa i rasporeda planeta na nebu?, Kakva je razlika između štedljivosti i skromnosti?, Koliko je bitan trenutak začeća i informacije koje tada dobijamo od roditelja?... neke su od tema ove emisije.