Crnogorac koji pamti turske vojnike

"Knjige kazuju da imam pet godina više od stotine, ali ja vjerujem da sam stariji za nekoliko godina, jer pamtim turski vakat kao da je to bilo prošle godine. Pamtim turske vojnike askere, a naročito se sjećam njihove muzike povodom rodjendana sjeničkog paše", priča Taib Alihodžić iz planinskog sela Korita, u bjelopoljskoj opštini.