Tri nivoa svijesti – tri različita nivoa života

Svi prosvijetljeni ljudi znaju da ako želite da promijenite svoj život, morate da promijenite sebe, svoj način razmišljanja, promjene u životu su rezultat promjena u svijesti. Stručnjaci su identifikovali tri nivoa svijesti koji se upadljivo razlikuju jedan od drugog i svaki od njih određuje kvalitet života čovjeka. Svaki nivo svijesti podrazumijeva prisustvo određenih mehanizama, životnih pravila i vjerovanja.

Krst

Gnostici su ga smatrali simbolom ravnoteže i savršenstva a u hinduizmu krst se poistovjećuje sa dvjema stranama bića, tj. duše. Vertikala je nebeska, a horizontala zemaljska strana