Gospodine Hladnjak……!

Gospodine Hladnjak Frižiderovič zvani Intercooler....ups sory M. Bulajić molim vas, da samo na jedno pitanje postavljeno od Rube (prepostavljam pravog gospodina barem kako vas svaki put osvoljava sa VI a vi njega za razliku sa TI...!).

Gospodine Hladnjak……!

Gospodine Hladnjak Frižiderovič zvani Intercooler....ups sory M. Bulajić molim vas, da samo na jedno pitanje postavljeno od Rube (prepostavljam pravog gospodina barem kako vas svaki put osvoljava sa VI a vi njega za razliku sa TI...!).