Inicijativa

Koalicija dolje potpisanih 35 nevladine organizacije zapaža da ni sedam dana od podnošenja prijave Aleksandra Zekovića zbog ozbiljnih prijetnji nijesu otkriveni izvršioci nekoliko krivičnih djela izvedenih na ovaj način, a koja su možda izvršena i zloupotrebom službenog položaja.