Neodgovorno postupanje Vlade: NVO mogu ostati bez sredstava za realizaciju projekata i u ovoj godini

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) uputio je 17.11.2022. godine dopis predsjedniku Vlade, sa konkretnim zahtjevima da sva ministarstva koja još uvijek nisu objavila javne pozive za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija, kao i ona ministarstva koja još uvijek nisu objavila odluke  o dodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija, u hitnom roku (10 dana) objave pozive/odluke kako bi  realizacija projekata mogla otpočeti u ovoj godini.