Nesavjesno i neprofesionalno

Tea Gorjanc Prelević, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (HRA) obratila se otvorenim pismom Mladenu Vukčeviću, predsjedniku Sudskog savjeta, a povodom intervjua sa kandidatima prijavljenim na javni oglas za izbor 10 kandidata za sudije u osnovnim sudovima