Pravovjerne Srbe i pravovjerne Hrvate veže homoseksualnost

Jasno mi je da Srpska Pravoslavna Crkva, baš kao i Katolička Crkva, ima moralni nauk koji homoseksualne čine vrednuje kao moralno nedopuštene ili, religijskom terminologijom, grešne čine, ali to što religijske zajednice smatraju ili ne smatraju moralnim, ne obvezuje suvremene sekularne i demokratske države. Mišljenje religijskih zajednica ima sasvim drugo značenje u teokracijama.