Skupština: Sjednica odbora za antikorupciju (uživo)

Na dnevnom redu je Predlog odluke o izmjeni Odluke o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa i drugih subjekata u vezi sa projektom vjetroelektrane Možura. Odbor će razmatrati i Izvještaja o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2021. godinu.