Usvojena Deklaracija o jugoslovenskom nacionalnom pitanju

by | jun 11, 2024 | Čuj - viđi - javi | 0 comments

Javlja: Narodni pokret Jugosloveni

U subotu 08, juna 2024. održan  je prvi kongres Jugoslovena  u organizaciji Narodnog pokreta Jugosloveni. Na kongresu su bili prisutni delegati iz dvanaest gradova iz Srbije.

Posle diskusije i izlaganja  jednoglasno je usvojen  “Referat o jugoslovenskom nacionalnom pitanju” i najvažniji dokiment Prvog kongresa “Deklaracija o jugoslovenskom nacionalnom pitanju”.

Uz usvojen zaključak diskutovalo se po tačkama dnevnog reda “Organizovanje jugoslovenske omladine” i “Zadaci Pokreta u cilju ostvarivanja dugoročnih ciljeva”

Prisutni delegati su bili iz Beograda, Obrenovca, Niša, Kruševca, Lapova, Svrljiga, Kragujevca, Knjaževca, Sremske Mitrovice, Novog Sada,  Prištine i Prizrena. Kongresu je prisustvovao i delegat iz Bara sa pravom glasa i diskusije.

U svrhu jačanja  i povezivanja jugoslovenske zajednice dogovoreno je formiranje stalnog centra kao mesta okupljanja jugoslovenske zajednice kao i pokretanje radio-stanice i već je formiran tim za realizaciju tog projekta.

Tekst deklaracije o Jugoslovenima i jugoslovenskom nacionalnom pitanju

Mi, Jugosloveni koji živimo u Republici Srbiji i koji smo okupljeni  u Narodnom pokretu ”Jugosloveni” koji je i od strane države Srbije prepoznat kao reprezentativan u odnosu na našu zajednicu ovom Deklaracijom iskazujemo svoje namere:

•  Jugosloveni postoje u Republici Srbiji i okupljeni su u i oko Narodnog pokreta ”Jugosloveni”

•  Jugosloveni ostaju lojalni stanovnici Republike Srbije uz puno poštovanje njenog Ustava i ostalih pravnih akata

•   Jugosloveni neće tražiti svoju pokrajinu niti autonomiju oblasti u kojima žive

•   Jugosloveni traže zaštitu imena svoje zajednice kao i zaštitu Ustavom zagarantovanih prava isticanja i popularizacije svojih nacionalnih simbola (zastave i himne), kulture i tradicije dobijanjem statusa nacionalne manjine u Republici Srbiji

•  Jugosloveni, uzimajući u obzir svoju istorijsku ulogu kao i kulturno jezgro uz koje smo se, kao nacija formirali i opstali, mogu biti značajan i nezaobilazan faktor pomirenja između nacionalnih zajednica koje su, naizgled nepomirljivo, međusobno zavađene podelama koje su suprotne tradiciji i nasleđu nas Jugoslovena i naše otadžbine, Jugoslavije

Uzimajući sve navedeno u obzir, Kongres Narodnog pokreta ”Jugosloveni” usvaja datu Deklaraciju i overava je potpisima prisutnih delegata na posebnom papiru koji, zajedno sa ovom Deklaracijom, čini neodvojivu celinu.

0 Comments

Submit a Comment