Zaustaviti antisindikalnu diskriminaciju u “EPCG – Željezara” Nikšić

by | jun 10, 2024 | Analize&Mišljenja | 0 comments

Piše: Izvršni odbor USSCG

Unija slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) izražava zabrinutost aktuelnom situacijom i pokušajima diskreditacije predsjednika i članstva Sindikata EPCG-Željezara Nikšić. Zabrinutost zbog antisindikalne diskriminacije koja se dešava mjesecima unazad pojačana je najsvježijim pokušajem politizacije ukupnih dešavanja i sindikalnih aktivnosti. Zar bi trebalo podsjećati crnogorsku javnost i donosioce odluka na golgotu koju su prošli radnici Željezare Nikšić prethodnih decenija u postupcima promašenih privatizacija?! Te privatizacije USSCG je rušila zajedno sa sindikatom Željezare i taman kad su radnici Željezare pomislili da su našli spas i osigurali dostojanstvenu egzistenciju za sebe i članove svojih porodica u „EPCG- Željezara“, naišli su na istu matricu, a to je „politički si obojen ako nisi sa mnom ili me ne podržavaš u odlukama“. Pa sve i da je tako, da li je moguće da su svih 275 članova sindikata od 286 trenutno zaposlenih (uredno potpisane pristupnice imaju izvršna direktorica i Odbor direktora kompanije) „puleni“ jedne političke partije?! Ako je to tako, onda bi svaka politička partija trebalo da se zabrine i upita zašto i kako to da u jednoj kompaniji, koja je od posebnog značaja, ne samo za Nikšić nego i za cijelu Crnu Goru, nemaju svog članstva proporcionalno svom rejtingu.

Ali, hajde da se izmjestimo sa političkog i vratimo na životni teren. Podnosioci nedavne Inicijative za brisanje Kolektivnog ugovora „EPCG-Željezara“ Nikšić moraju da znaju da su oni bili ti koji su, od dana kada je bilo jasno da će Toščelik napustiti Crnu Goru prodajom Željezare i pritom punih džepova, pregovarali sa tada i sada aktuelnim sindikatom, na čelu sa kolegom Ivanom Vujovićem. Kako to da im je on tada bio legitiman (a pregovarao je sa predstavnicima dvije Vlade, aktuelnim izvršnim direktorima i Odborima direktora), a danas je, kako kažu, “nelegitiman” i politički eksponent? Što se tu, u ovako kratkom vremenu, promijenilo? Logičan zaključak je da ili oni koji su najavljivali svijetlu budućnost radnicima Željezare u okviru „EPCG-Željezara” odustaju od tog projekta ili im Sindikat nije poslušan u mjeri u kojoj to oni očekuju. I ovom prilikom ukazujemo da je uloga sindikata da bude autonoman i nezavisan od organa vlasti, političkih partija i vjerskih zajednica. Sindikat EPCG-Željezara Nikšić je upravo takav sindikat i zato je nepodoban. Ali to je “etiketa” koja prati USSCG i njene sindikate od dana njenog nastanka, pa je takva sudbina zatekla i Sindikat EPCG-Željezara Nikšić. Stoga, pozivamo rukovodstvo i članstvo Sindikata EPCG-Željezara Nikšić da se ne obeshrabre na svom putu spašavanja Željezare, očuvanja svojih radnih mjesta i očuvanja Kolektivnog ugovora. Na tom putu, imaće punu podršku USSCG.

0 Comments

Submit a Comment