Video nadzor javnih površina stavljen van funkcije

by | maj 23, 2024 | Novosti | 0 comments

Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka je privremeno zabranio Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore da obrađuje podataka o ličnosti putem sistema video nadzora javnih površina na teritoriji Podgorice, Bara i Budve. Van snage je stavljena i Saglasnost za vođenje video nadzora javnih površina u pomenutim gradovima.

U obrazloženju se navodi da je MUP bio u obavezi da obavijesti Agenciju u slučaju proširenja video nadzora javnih površina, te da kamere instalirane u tri grada sa softverom za prepoznavanje lica nijesu bile obuhvaćene Saglasnošću Agencije. Time što nije zatražio saglasnost Agencije, MUP je prekršio član 27 Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Savjet Agencije naqvodi da je Zakonom o zaštiti podataka ličnosti propisani da se lični podaci moraju obrađivati na pošten i zakonit način i ne u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade.

0 Comments

Submit a Comment