Uprava za vode nije izdala vodnu saglasnost za asfaltnu bazu Tehnoputa

by | apr 5, 2024 | Analize&Mišljenja | 0 comments

Autor: Uprava za vode Crne Gore

Imajući u vidu aktuelno izvještavanje medija o ekološkoj saglasnosti za objekat “Tehnoputa”, u cilju tačnog informisanja javnosti, Uprava za vode želi da pojasni sljedeće:

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu asfaltne baze u apsolutnoj je nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine i Uprava za vode u tom dijelu nema ingerencija.

Na zahtjev Komisije Agencije za zaštitu životne sredine, koja procjenjuje Elaborat o uticaju na životnu sredinu, Uprava za vode je izvršila samo administrativni zadatak davanja izjašnjenja o lokaciji parcele vezano za zonu sanitarne zaštite izvorišta Bolje sestre.

Nakon pregleda dostupnih podataka, Uprava je konstatovala da predmetna parcela nije obuhvaćena drugom zonom sanitarne zaštite, a ni planiranom trećom zonom zaštite ovog izvorišta. Važno je naglasiti da ova aktivnost Uprave za vode nije obuhvaćala davanje mišljenja ili saglasnosti u vezi sa procjenom uticaja projekta asfaltne baze na životnu sredinu, jer je to u apsolutnoj nadležnosti Agencije za zaštitu životne sredine.

Projekat zona sanitarne zaštite izvorišta Bolje sestre, uključujući definisanje granica tih zona, realizovao je Regionalni vodovod Crnogorsko primorje. Ova institucija je odgovorna za zaštitu izvorišta od zagađenja, uspostavljanje i održavanje zona sanitarne zaštite u skladu sa propisima.

Takođe, želimo da saopštimo da Uprava za vode, poštujući Zakon o vodama, nije izdala vodnu dozvolu preduzeću “Tehnoput” doo Podgorica za njihovu asfaltnu bazu, jer ovo preduzeće nije ispunilo sve zakonske uslove neophodne za dobijanje takve dozvole za predmetni objekat. Prema ovom Zakonu, asfaltna baza se smatra objektom koji bi mogao imati značajan uticaj na zagađenje voda, stoga su propisani strogi kriterijumi za izdavanje dozvola. Nakon dobijanje negativne odluke Uprave za vode, kompanija “Tehnoput” nije podnijela nikakve nove zahtjeve u pokušaju da dobije vodnu dozvolu.

Uprava za vode nastoji da bude dosljedna i transparentna u primjeni zakona i propisa o vodama, sa ciljem efikasnog upravljanja vodnim resursima u dijelu svojih nadležnosti.

Regionalni vodovod: Opasna asfaltna baza u III zoni sanitarne zaštite  izvorišta ‘Bolje sestre’

0 Comments

Submit a Comment