Kodeks akademske etike na sudu časti stručne i laičke javnosti

by | dec 16, 2023 | Analize&Mišljenja, Razgovornica | 0 comments

Ili kako je Dekanica MTF-a potpisala Memorandum o saradnji sa rudničkom kompanijom koja nema rudnike

„Univerzitetska tradicija zasniva se na rezultatima koji su postignuti naučnom objektivnošću i moralnom vjerodostojnošću i doprinosi sveobuhvatnoj misiji u akademskoj zajednici i društvu u cjelini“ piše u preambuli Kodeksa akademske etike Univerziteta Crne Gore.

Naučna objektivnost i moralna vjedostojnost su dovedeni u pitanje od strane dekanice Metalurško-tehnološkog fakulteta dr Veselinke Grudić prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji sa rudarskom kompanijom koja, gle čuda, nema rudnike.

Iako je svaki fakultet, baš kao i matični Univerzitet, autonoman u svom djelovanju, postavljamo pitanje da li je etički da ustanova visokog obrazovanja koja se finansira iz budžeta građana Crne Gore i čiji je nastavni kadar finansiran u svom školovanju, izborima u zvanja i radnom odnosu, promoviše kompaniju koja je prekršila svaki zakon Crne Gore i da takvoj kompaniji obećava bilo koju vrstu saradnje?

„Profesionalna sloboda, naučna radoznalost i istraživački duh ne mogu biti opravdanje za povredu osnovnih prava čovjeka i dostojanstva kolega i drugih građana… Istraživanje i nastavna djelatnost na Univerzitetu mora biti moralno i intelektualno nezavisna od svakog političkog autoriteta i ekonomske moći“ piše u poglavlju Profesionalna odgovornost Kodeksa akademske etike.

Da li je etički, pitamo dekanicu dr Grudić i rektora Vladimira Božovića, da MTF promoviše kompaniju koja prijeti da uništi zdravlje i živote građana Mojkovca a pritom je projekat kompanije obustavljen jer je rukovodilac projekta, zbog načela struke i etike, ustvrdio da projekat nije održiv i u skladu sa zakonima?

Ili je ipak potpisivanje ovog sporazuma itekako zavisno od političkog autoriteta i ekonomske moći?

„Pripadnik akademskog osoblja ne smije u javnom promovisanju ili reklamiranju koristiti ime Univeziteta na štetu njegovih interesa“ takođe piše u Kodeksu akademske etike. Da li je vijest o potpisivanju ovog Memoranduma, koja nije objavljena u trenutku pisanja ovog teksta na sajtu UCG i MTF, upravo kršenje i ovog člana Kodeksa? Kompanija koristi ime Univerziteta za promociju i to joj omogućuje upravo dekanica dr Grudić, a UCG i MTF skrivaju vijest od javnosti. Da li je etički skrivati?

„ Pripadnici akademskog osoblja ne smiju zloupotrebljavati akademski autoritet radi ostvarivanja ličnih, porodičnih i političkih interesa… AKADEMSKO OSOBLJE DUŽNO JE RAZVIJATI EKOLOŠKU SVIJEST!“ piše u Kodeksu u dijelu koji se odnosi na društvenu misiju Univerziteta.

Da li je društvena misija Univerziteta ostvarena ili naprotiv, poražena, neka stručna i laička javnost prosudi sama.

„Protekcionizam, lobiranje, ucjene i pritisci, mito i korupcija i drugi oblici nečasnog  uticaja na kršenje stručnih kriterijuma i standarda u obavljanju akademskih poslova predstavljaju najgrublju povredu pravila akademskog ponašanja“ piše u Kodeksu.

Dakle, dekanica svjesno izlazi iz okvira intelektualnog poštenja i lobira za kompaniju koja pokušava da dio građana ove države uništi i razori im životnu sredinu. Intelektualno poštenje ili intelektualni mito i korupcija, neka prosudi sud časti ali laičke i stručne javnosti. Pitamo se i da li je Vijeće MTF-a upoznato sa aktivnostima dekanice i sadržajem Memoranduma, u kom ista kako navode mediji, akademsko osoblje stavlja na raspolaganje ovoj kompaniji?

Jer, da postoji intelektualno poštenje na MTF-u već danas bi od strane kolega bila dekanica predana akademskom sudu časti.

Mi znamo šta nam je činiti. RUDNIKA BITI NEĆE!

Zdravi Mojkovac

VEZANE VIJESTI

0 Comments

Submit a Comment