Saopštenjima ćemo se boriti za istinu i pravdu

by | nov 27, 2023 | Analize&Mišljenja | 0 comments

Saopštenje za javnost u vezi nepostupanja Upravne inspekcije po prijavi NVU „Alternativa“ za ispitivanje zakonitosti u radu Uprave prihoda i carina, ni posle dvije urgencije.

Da li Upravna inspekcija ima senzibilitet (i isti problem) prema „poreskoj inspekciji“ ili je po srijedi nešto drgo? Prijavljeni za nezakonitu implementaciju nove Sistematizacije, angažovanja lica po osnovu Ugovora o djelu, prijavljeni za rad poreskih inspektora bez licence, nakon isteka perioda na koji se biraju i za koji imaju ovlašćenje i legitimaciju! Kako će se legitimisati prije kontrole ako su poreskim inspektorima istekla ovlašćenja?

Dana: 01.11.2023. godine NVU „Alternativa“ podnijela je pisanu prijavu Upravnoj inspekciji i zatražila da izvrši inspekcijski nadzor nad radom Uprave prihoda i carina te utvrdi da li je rukovodstvo ove Uprave kršilo pozitivne zakonske propise:

–    prilikom primjene nove Sistematizacije o radu;

–    prilikom angažovanja preko 120 lica po osnovu Ugovora o djelu na neprekidan period duži od tri – četiri godine a sve u svrhu obavljanja djelatnosti poslodavca – Uprave prihoda i carina;

–  da li postoji zloupotreba od strane rukovodstva Uprave prihoda i carina kada se poreski inspektori kojima je istekla „licenca – ovlašćenje“ (svim poreskim inspektorima istekla licenca prije par godina) šalju u kontrole poreskim obaveznicima i da li su eventualno prijave koje inspektori bez licence podnesu građanima validne i zakonite;

–   da li su rješenja kojim su „podobni“ službenici napredovali (po dva ili tri službenička mjesta, čak na pozicije načelnika) bez raspisivanja internog oglasa (a nisu dvije godine uzastopno ocjenjeni najvećom ocjenom) zakonita i da li je na taj način uskraćeno pravo službenicima koji su imali osnov i zaslužili da napreduju;

–   da li je bilo zloupotreba prilikom donošenja rješenja predsjedniku opštinske izborne komisije u Pljevljima B.P. (sa bližim podatcima u prijavi) te da li je zakonito napredovao sa mjesta referenta u PJ Pljevlja (SSS – navodno završio pravni fakultet i diplomirao u Novom Sadu na „Dositej Obradović“) na mjesto samostalnog savjetnika III u PJ Pljevlja (visoka stručna sprema), te gdje je odradio pripravnički staž ili stručno osposobljavanje i da li je ta ustanova imala pravo da eventualno izda potvrdu o stručnom osposobljavanju, dok je prijavljeni svo vrijeme bio radno angažovan u Upravi prihoda i carina.

Dana 31.10.2023. godine NVU „Alternativa“ podnijela  je Upravnoj inspekciji „Urgenciju br.1“ radi nepostupanja po prijavi iako je naglašeno u prijavi da se radi kontrola po hitnom postupku te da u Upravi prihoda i carina imamo već veliki broj tužbi zbog nezakonitih rješenja.

Dana 06.11.2023. godine, pošto nismo imali odgovora, bilo kakvog od Upravne inspekcije, ni da je naša prijava uzeta u obradu, da je dat nalog za kontrolu, NVU „Alternativa“ podnijela „Urgenciju br.2“ radi nepostupanja po prijavi.

U međuvremenu NVU „Alternativa“ je pokušavala da uspostavi kontakt i raspita se o sudbini prijava na Vaš telefon (020 / 245 – 679) koji ste na sajtu ostavili za kontakt. U toku radnog vremena, nakon radnog vremena, vikendom non-stop je zauzet za šta je jedino pojašnjenje da ste podigli i ostavili slušalicu tako, da vas mi građani ne bi ometali dok ste revnosni u svom poslu.

Pozivamo Vašeg starješinu organa da od operatera zatraži izvještaj o ostvarenim primljenim pozivima i trajanju istih pa da nas , javnost informiše o činjeničnom stanju.

Pošto „urgencije“ nisu dale efekta, do dana pisanja ovog saopštenja nemamo povratnu informaciju od Upravne inspekcije, NVU „Alternativa“ će se saopštenjima nastaviti da bori za ISTINU i PRAVDU!

U Pljevljima, dana: 27.11.2023. godine
NVO “Alternativa“
Alija Šljuka

0 Comments

Submit a Comment