Specijalna izvjestiteljka UN o nezavisnosti sudija i advokata u posjeti Crnoj Gori

by | sep 18, 2023 | Novosti | 0 comments

Specijalna izvjestiteljka UN o nezavisnosti sudija i advokata, Margaret Satertvejt (Margaret Satterthwaite) će od 19. do 26. septembra 2023. boraviti u službenoj posjeti Crnoj Gori, zvanično je saopšteno.

Satertvejt će tokom posjete procijeniti mjere koje je Vlada preduzela sa ciljem da osigura nezavisnost pravosuđa i slobodno obavljanje advokatske profesije. Pored toga, razmotriće proces refome pravosuđa u cilju procjene njegove usklađenosti sa međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava, kao što su nezavisnost pravosuđa i princip podjele vlasti. Specijalna izvjestiteljka će takođe analizirati pitanje pristupa pravdi za sve i nastojaće da razumije iskustva građana Crne Gore sa pravosudnim sistemom.

Ekspertkinja će se sastati sa zvaničnicima Vlade i poslanicima Skupštine Crne Gore, kao i sa predstavnicima civilnog društva, akademske zajednice, agencija UN, donatora i diplomatske zajednice.

Satertvejt će predstaviti preliminarne zaključke posjete na pres konferenciji 26. septembra u 10:30, u Eko zgradi UN.

Specijalna izvjestiteljka će svoj finalni izvještaj predstaviti Savjetu za ljudska prava u junu 2024. godine.

0 Comments

Submit a Comment