Nova vrsta pijavice otkrivena u Crnoj Gori

by | jun 1, 2023 | Novosti, Čuj - viđi - javi | 0 comments

Nova vrsta naseljava bare i lokve u okolini Skadarskog jezera i rijeke Zete u Bjelopavlićkoj ravnici.

Rad sa novom vrstom objavljen je u vodećem Evropskom časopisu “The European Zoological Journal” i dostupan je kao rad otvorenog pristupa (open-access) na linku https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/24750263.2023.2216710

Nova vrsta se razlikuje od svih poznatih vrsta u anatomiji kao i rezultatima DNK analize mitohondrijalnog gena citohrom oksidaze. Studija je pokazala da Crna Gore predstavlja jedan od centara diverziteta pijavica na globalnom nivou.

Nova vrsta je karakteristični element mediteranskih bara i lokvi koje pripadaju najugroženijim staništima u Mediteranskom regionu. Danas su brojne Crnogorske lokve presušile, planski zatrpane ili obrasle šipražjem što čini novu vrstu jednom od najugroženijih endemičnih vrsta Crne Gore.

Srdačan pozdrav,

Prof Vladimir Pešić

Prirodno-matematički Fakultet

0 Comments

Submit a Comment