Sebiji Izetbegović zvanično poništeno zvanje magistra

Sebiji Izetbegović, generalnoj direktorki Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, zvanično je poništeno zvanje magistra, odnosno poništen je upis u Matičnu knjigu magistranata.