Očekujemo od uvaženog profesora Burića da najoštrije osudi i pruži konkretnu pomoć u zaustavljanju devastacije korita i priobalnog područja Morače

by | dec 13, 2022 | Analize&Mišljenja, Razgovornica | 0 comments

 Tekst profesora Burića

Prije svega, zahvalni smo profesoru Mihailu Buriću na višegodišnjem interesovanju i iskazanoj spremnosti da da svoj doprinos po pitanju upravljanja izvorištem Bolje Sestre i regionalnim vodovodnim sistemom., odnosno spremnosti da se uključi u rješavanje, sada najaktuelnijeg problema, trenda pada izdašnosti izvorišta ,,Bolje sestre“ iz kojeg se vrši vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja posredstvom regionalnog sistema vodosnabdijevanja.

Kao što i profesor Burić zna, DOO ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje”(Društvo) je oduvijek imalo bliske odnose sa naučnom zajednicom, ali i ekspertima koji svoje usluge nude na slobodnom tržištu. Cijeneći da je za održivo upravljanje infrastrukturnim sistemom, od kojeg zavisi uredno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja, prije svega javni interes, vodilo se računa da se već od faze projektovanja angažuje što širi krug eksperata iz svih inženjerskih oblasti. U tom smislu su se, nakon sprovodenja zakonom definisanih procedura, sklapali ugovori sa specijalizovanim firmama, ali i pojedinačnim ekspertima. Tom prilikom se vodilo računa da se postigne optimalan odnos izmedu kvaliteta i cijene koštanja ponuđenih usluga. U tom smislu je u dosadašnjem višedecenijskom poslovanju sklopljeno više desetina ugovora za nabavku usluga istraživanja, projektovanja i drugih usluga koje su značajno doprinijele uspješnom radu Društva, pri temu je jedan od kriterijuma u ocjeni ponuda bilo i prethodno iskustvo u sličnim uslugama, te poznavanje lokalnih prilika. Dakle, prilikom nabavke usluga, Društvo se prevashodno vodilo poštovanjem zakonskih propisa, uz postavljanje kriterijuma na način da se postigne adekvatan odnos izmedu kvaliteta i cijene koštanja, kao što je to uradeno i kada je tokom razvojne faze projekta sa profesorom Burićem sklopljen ugovor o konsultantskim uslugama. Tenderske procedure koje su zakonom definisane su uvijek uredno prolazile naknadne kontrole, a ovdje ćemo napomenuti da je često ugovarana saradnja sa institucijama (a samim tim i ekspertima) iz Crne Core, kao što je  Zavod za hidro meteorologiju i seizmologiju, Zavod za geologiju Crne Gore, Građevinski i drugi fakulteti Univerziteta Crne Gore itd.

Upravo, nakon dobijenih rezultata, odnosno datog predloga od strane stručnog tima sastavljenog od eminentnih stručnjaka kako iz zemlje tako i iz inostranstva, na čelu sa prof.dr. Mićkom Radulovićem(Građevinski fakultet u Podgorici) Vlada Crne Gore se opredijelila da se iz izvorišta ,,Bolje sestre”  vodom snabdijeva Crnogorsko primorje. Kao što i sam profesor Burić navodi, u tom trenutku izdašnost ovog izvorišta se kretala oko 2600 l/s, te je kao takvo kako u pogledu izdašnosti tako i kvaliteta vode bilo najpovoljnije rješenje. Kada govorimo o kvalitetu podsjetimo se da je ovo izvorište od strane eksperata UNESK-a proglašeno među 150 najznačajnijih karstnih izvorišta u svijetu. Poznato nam je da je profesor Burić izrazio sumnju o povezanosti vode iz rijeke Morače i izvorišta ,,Bolje sestre”, te tražio dodatna ispitivanja u tom pravcu. On je jedno takvo mišljenje izrazio i u tekstu koji je objavio tadašnji dnevni list ,,Republika” (7.  februara 2007. godine, pod naslovom ,,Ko će piti vodu sa Morače”, koji je prethodio Odluci koju je Vlada Crne Gore donijela 15. Februara 2007. godine, kojom je određeno da izvorište ,,Bolje sestre” bude snabjevač vodom Crnogorskog primorja. Mi se sa takvim njegovim stavom u cjelosti slažemo jer danas ne bi smo imali dileme oko njihove povezanosti, odnosno nepovezanosti.

U našem Društvu uvijek je postojao i postoji jasan Stav i strateško opredjeljenje da je za uspješno rješavanje izazova, posebno tako komplikovanih kao pad izdašnosti izvorišta, neophodan angažman eksperata koji su upoznati sa lokalnim prilikama, kako to i sam profesor Burić smatra, što je i osnovni razlog raspisivanja tendera po pomenutim kriterijuma.

Tako je bilo i u okviru aktivnosti koje su sprovodene za potrebe utvrdivanja razloga pada izdašnosti izvorišta, bilo da su te aktivnosti finansirane iz sopstvenih izvora, putem IPA aplikacija ili u saradnji sa EBRD. Predmetne aktivnosti su rezultirale angažmanom konsultantskih firmi koje su u svojem timu angažovali kako inostrane tako i eksperte iz Crne Gore (medu kojima se nalaze i profesori Univerzitetu Crne Gore).

Kada su u pitanju rezultati nedavno završene studije ,,Monitoring i zaštita izvorišta Bolje sestre”, u okviru koje je, pored isticanja klimatskih promjena,  utvrđeno da je pad izdašnosti izvorišta u direktnoj vezi sa nedozvoljenim radovima u II zoni sanitarne zaštite izvorišta, ovom prilikom možemo samo da ukažemo da je međunarodni tim, među kojim se nalaze i profesori Univerziteta Crne Gore, došao do predmetnog zaključka nakon višedisciplinarnih istraživanja i ispitivanja. Dodatno, imajući u vidu da se radi o specijalizovanim posłovima, ovo Društvo je angažovalo i nezavisnog Konsultanta za potrebe nadzora, odnosno supervizije. Istražne radnje i dobijeni rezultati i zaključci su u dijelu uzroka pada izdašnosti izvorišta u potpunosti potvrđeni tokom predmetne supervizije. Predmetni zaključak je konstatovan i u više prethodnih analiza i studija.

Imajući u vidu predloge profesora Burića za dodatnim istraživanjima, ubijeđeni smo da će  podržati jednu od Studijom predviđenih istražnih aktivnosti koja se odnosi na izgradnju pješčanog nanosa  tokom sušnog perioda(jul) u koritu rijeke Morače. Ova aktivnost se upravo sprovodi sa ciljem utvrđivanja povezanosti, odnosno nepovezanosti nivoa vode u koritu rijeke Morače i nivoa izdašnosti ,,Bolje sestre”.

Isto tako, očekujemo od uvaženog profesora Burića, kao čovjeka koji je bio ministar za ekologiju kada je usvojena Dekleracija o proglašenju Crne Gore ekološkom državom, da najoštrije osudi, odnosno  pruži konkretnu pomoć u zaustavljanju devastacije korita i priobalnog područja rijeke Morače, koja je nastala zbog nelegalnih aktivnosti (nelegalna eksplatacija šljunka i pijeska) koja se vrši u strogo zabranjenoj zoni sanitarne zaštite izvorišta i koja je pokrenula, odnosno ubrzala  prirodni tok erozije korita rijeke Morače, sa nesagledivim posledicama,  te mu se unaprijed zahvaljujemo.

VEZANE VIJESTI

 

0 Comments

Submit a Comment