MC: DRI privileguje RTCG i selektivno saopštava podatke o poslovanju za 2021. godinu

by | nov 28, 2022 | Novosti | 0 comments

Povod obraćanja DRI je Konačni godišnji izvještaj o reviziji  Godišnjeg finansijskog izvještaja Radio televizija Crne Gore za 2021. godinu, koji je objavljen 16. novembra 2022. Godine.

Media centar je ukazao članovima Senata DRI nedostatke na strani 54 i 55 izvještaja o RTCG gdje se konstatuje:

  • “Rukovodioci organizacionih jedinica nijesu, shodno članu 13 Pravilnika o dijelu zarade po osnovu ostvarenih rezultata u radu u JP RTCG, podnosili prijedloge odluka za isplatu zarade zaposlenog po osnovu ostvarenih rezultata u radu čiji je sastavni dio obrazloženje za isplatu stimulansa po svim osnovama i mjerilima iz člana 9 i 10 istog.
  • Nadležna osoba Subjekta revizije nije, u skladu članom 14 stav 3 i 4 Pravilnika o dijelu zarade po osnovu ostvarenih rezultata u radu u JP RTCG, prilikom isplate uvećanja zarade za direktoricu TVCG, ocjenjivao radni učinak zaposlene, što predstavlja osnov za isplatu istog.”

Ono što nedostaje u izvještaju DRI je navođenje ukupnog iznosa novca koji je opredijeljen za isplatu naknada na zarade po osnovu ostvarenih rezultata u radu (varijabile) u 2021. godini. Ovaj iznos sigurno nije beznačajan, već se mjeri stotinama hiljada eura koje su, suprotno proceduri i bez osnova, isplaćene zaposlenima.

Podsjećamo na to da se u sličnim izvještajima koje sprovodi DRI konstatuju nepravilnosti drugih subjekata revizije  u vezi sa manjim iznosima (primjer 1: Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Prave Crne Gore za 2021. godinu u kojem se konstatuje da se bez adekvatne dokumentacije nisu opravdali troškovi – 2.441 eura za zakup prostora i plaćanje struje; primjer 2: Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Pokreta za promjene za 2021. godinu u kojem se konstatuje da se bez adekvatne dokumentacije nisu opravdali troškovi nabavku štampe u iznosu od 174  eura).

Dok se pojedinim političkim partijama s pravom konstatuju nedostaci u poslovanju i za minorne troškove, istovremeno se više stotina hiljada troškova ne želi spomenuti u izvještaju koji se tiče poslovanja RTCG. Ovakav neujednačen pristup DRI ukazuje na postojanje namjere ublažavanja posljedica nepravilnosti u poslovanju RTCG u odnosu na druge subjekte revizije.

Takođe, u izvještaju DRI se konstatuje da “nadležna osoba Subjekta revizije nije prilikom isplate uvećanja zarade direktorice TVCG ocjenjivala radni učinak zaposlene”, ali se izbjegava da se saopštiti da je “nadležna osoba” zapravo generalni direktor RTCG.

U izvještaju DRI, u djelu koji se tiče isplate naknada na zarade, nigdje se ne konstatuje da je generalnom direktoru RTCG (na osnovu člana 6 ugovora) isplaćivano mjesečno, kao posebni dodatak na zaradu, tri prosječne neto zarade u RTCG, a bez odluka Savjeta RTCG o uvećanju zarade po osnovu ostvarenih rezultata u radu. Na osnovu člana 15 Pravilnika o dijelu zarade po osnovu ostvarenih rezultata u radu u JP RTCG, Savjet RTCG treba da donese svakog mjeseca odluku o isplati do tri prosječne neto zarade u RTCG, kao dodatak na osnovnu zaradu generalnog direktora. DRI je “propustila” priliku da u izvještaju ukaže na podatak da je mjesečno generalnim direktorima RTCG u 2021. godini, Šundiću i Raoniću, isplaćivano oko 1500-2000 eura dodatka na zaradu bez odluke Savjeta, odnosno suprotno pravnim propisima.

Ovakav pristup budu sumnju da su članovi Senata DRI, zarad posebnih realacija sa menadžmentom RTCG, imali potrebu da sakriju podatke koje po pravilu navode kada rade izvještaje za druge subjekte nadzora. Rukovodilac kolegijuma DRI koji je pripremio Izvještaj o poslovanju RTCG u 2021. godini bio je dr Branislav Radulović.

Media centar ne očekuje da će članovi Senata DRI promijeniti svoj odnos prema poslu koji obavljaju i da će imati isti pistup prema svim subjetkima revizije, bez obzira na partijske ili lične preference. Obratili smo se DRI isključivo sa namjerom da im skrenemo pažnju da njihovi pokušaji ublažavanja nezakonitog poslovanja  i skrivanja podataka neće ostati neprimijećeni.

Goran Đurović, direktor Media centra

0 Comments

Submit a Comment