Istraživanje OEBS: Građani najviše vjeruju policiji i vojsci

by | nov 28, 2022 | Novosti | 0 comments

Čak 91,5% ispitanika smatra da organizovani kriminal predstavlja najveću prijetnju bezbjednosti građana, dok 89,8% navodi da je to narkomanija, zatim trgovina drogom 89,5% i korupcija 85%. Čak 72,5% građana uglavnom smatra da je situacija u Crnoj Gori uglavnom bezbjedna, a 61,4% građana uglavnom zadovoljno efikasnošću policije u zaštiti bezbjednosti građana. Ovo su neki od ključnih nalaza istraživanja Percepcija policije u Crnoj Gori, koje je naručila Misija OEBS-a u Crnoj Gori.

Istraživanje je sprovela agencija “Damar” između 7. i 15. oktobra 2022. godine na uzorku od 1.000 ispitanika.

Kako navode u saopštenju OEBS-a, rezultati prezentovani predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije pokazuju da je 64,9% ispitanika imalo uglavnom pozitivan stav prema policiji, što je nešto manje nego prošle godine. Sa tvrdnjom da policija u Crnoj Gori služi kao servis građana slaže se 55,3% ispitanika, a 46,3% smatra da policija uglavnom sarađuje sa građanima u njihovim sredinama. Međutim, polovina ispitanika se slaže sa konstatacijom da je policija pod uticajem političara.

“Čak 91,5% ispitanika smatra da organizovani kriminal predstavlja najveću prijetnju bezbjednosti građana, dok 89,8% ispitanika navodi da je to narkomanija, zatim trgovina drogom 89,5% i korupcija 85%. Treba napomenuti da 81,5% ispitanika nasilje u porodici doživljava kao najveću prijetnju po bezbjednost, što je povećanje od 6,2% u odnosu na rezultate iz 2021. godine. Skoro polovina ispitanika smatra da je određeni ili mali broj policajaca umiješan u korupciju. Novina u ovogodišnjem istraživanju bila su pitanja o stavovima građana prema vatrenom oružju. Istraživanje je pokazalo da 83,9% ispitanika smatra da građani ne bi trebalo da posjeduju vatreno oružje. Skoro polovina ispitanika (47,6%) izjavila je da bi bila spremna da vrati nelegalno oružje ako za to ne bi snosili pravne posljedice, a 42,9% je reklo da bi Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije treba u kontinuitetu da budu angažovani na legalizaciji oružja tamo gdje postoji zakonski osnov za posjedovanje vatrenog oružja”, navode u saopštenju.

Misija će nastaviti da podržava aktivnosti u cilju razvoja i jačanja Uprave policije i daljeg razvoja profesionalne i demokratske policijske službe, sposobne za otkrivanje i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uz povećanje stepena bezbjednosti u zajednici. Misija će, takođe, raditi sa policijom na daljem jačanju i povećanju broja policajki.

Očekuju usvajanje izmjena i dopuna Zakona o oružju koje će dati mogućnost da se, u partnerstvu sa nevladinim organizacijama, sprovede kampanja podizanja svijesti javnosti o važnosti legalizacije i dobrovoljne predaje oružja.

0 Comments

Submit a Comment