Deklaracija o solidarnoj budućnosti Srbije

Objavljeno: 07.11.2022, 20:57h

Samo svi zajedno možemo i moramo promeniti katastrofalno stanje u našoj zemlji, kako bismo svi mogli da živimo od svog rada pristojno i dostojanstveno.

U nameri da sprovedemo dugo očekivane promene koje će okončati višedecenijsko ekonomsko, socijalno, ekološko i vrednosno urušavanje našeg društva, donosimo:

Deklaraciju o solidarnoj budućnosti Srbije

Stanje u kojem se naše društvo nalazi deluje beznadežno. Ono je izazvano, sa jedne strane, rasprodajom i uništavanjem svega onoga što smo kao društvo stekli u periodu ekonomskog prosperiteta tokom druge polovine XX veka, a sa druge, besomučnom pljačkom naših budućih ekonomskih potencijala kroz prekomerno zaduživanje praćeno koruptivnim procesima grotesknih razmera.

Kao rezultat ovih procesa, imamo društvo ogromnih nejednakosti. Sva ekonomska, politička i medijska moć koncentrisana je u rukama uskog sloja tajkunske oligarhije. Naspram njega nalazi se ogromna većina koja jedva krpi kraj sa krajem.

Plate i penzije su nedovoljne za dostojanstven život. Mnogi su bez stalnih prihoda i bez adekvatne socijalne i zdravstvene zaštite. Radna prava se ne poštuju, a nesigurni oblici zaposlenja postali su normalnost. Zaštita od nasilja i diskriminacije, uključujući rodnu, polnu, versku, nacionalnu i rasnu, je nedovoljna i skoro nepostojeća. Svi oblici političkog, sindikalnog ili aktivističkog povezivanja se sistematski obeshrabruju. Podstiče se međunacionalna i međukonfesionalna netrpeljivost, uz konstantne napade na prava žena, seksualnih i drugih marginalizovanih grupa. Promovišu se istorijski revizionizam, kao i pseudonaučne i pseudoistorijske teorije. U takvim uslovima ne iznenađuju izuzetno nepovoljni demografski procesi. Ne postoje adekvatni uslovi za brigu o deci i starima, a sve više radnosposobnog stanovništva odlazi iz zemlje.

Za to vreme svetska ekonomija se susreće sa izazovima tehnološkog napretka koji nas kroz robotizaciju, automatizaciju i primenu veštačke inteligencije uvodi u novu fazu društvenog razvoja. Sa druge strane, globalno se suočavamo sa limitima biosfere planete kroz globalno zagrevanje i njegove posledice. I jedan i drugi proces prete da u potpunosti izmene ekonomske tokove i odnose u društvu. Do sada vladajući ekonomski principi nesputanog rasta i slobodnog tržišta prete da ugroze opstanak čovečanstva. Još uvek neokončana pandemija Covid-19, kao i predstojeći slični globalni zdravstveni izazovi koji nam prete, rat u Ukrajini, kao i drugi potencijalni imperijalistički sukobi oko teritorija i resursa, dodatno nam usložnjavaju težak i neizvestan period koji nam svima zajedno predstoji.

U ovakvim uslovima naša vizija solidarne budućnosti Srbije zasniva se na uverenju da:

– socijalne razlike nisu pokretački mehanizam u društvu već kočnica njegovog razvoja,

– visok stepen radnih prava i njihova zaštita nije smetnja ekonomskom prosperitetu već garancija trajnosti tog prosperiteta,

– svi imaju neotuđiva prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu kao i na priuštivo stanovanje,

– rodna, seksualna, nacionalna ili etnička ravnopravnost i raznovrsnost predstavljaju vrednost našeg društva koju treba promovisati i čuvati,

– našu budućnost moramo zasnovati na delatnostima koje garantuju održanje zdrave i čiste životne sredine,

– svi moraju imati mogućnost za što direktnije ućešće u procesu donošenja odluka koje ih se na bilo koji način tiču, bilo da je reč o lokalnoj zajednici u kojoj žive, preduzeću u kome rade ili su u pitanju teme od opšteg društvenog značaja,

– pravovremeno, tačno i istinito informisanje moraju biti osnov medijske delatnosti, jer su jedan od uslova donošenja razboritih odluka javnosti,

– pravo na slobodno i demokratsko udruživanje na svim nivoima mora biti direktno sistemski podsticano i promovisano jer predstavlja temeljnu društvenu vrednost.

Stoga ćemo se dosledno zalagati za stvaranje:

– javno finansiranog sistema zdravstvene zaštite kojim će bez ikakvih birokratskih prepreka biti obuhvaćeni svi stanovnici Srbije,

– sistema progresivnog finansiranja države pomoću koga će ubiranje svih prihoda države pravedno opteretiti sve slojeve društva,

– javno finansiranog sistema socijalne zaštite koji će pomoći da svi stanovnici Srbije ostvare svoje pravo na dostojanstven život,

– sistema doslednog poštovanja i zaštite radnih prava prethodno definisanih jedinstvenim i sveobuhvatnim zakonom o radu koji pokriva sve oblike radne angažovanosti,

– javno finansiranog sistema socijalnog stanovanja kojim će beskućništvo biti trajno iskorenjeno iz našeg društva,

– u potpunosti javno finasiranog sistema obrazovanja koji će pokriti sve nivoe redovnog obrazovanja kao i sve potrebe za prekvalifikacijama i obrazovanjem odraslih,

– sistemski podržane kulturno-umetničke proizvodnje koja zastupa vrednosti društvene jednakosti i solidarnosti i koja mora biti javno finansirana i svima dostupna,

– sistema dosledne i sveobuhvatne zaštite od rodne, seksualne, nacionalne ili etničke diskriminacije koja će se sprovoditi na osnovu sistemskih zakona koji će garantovati potpunu ravnopravnost u svim domenima života i rada,

– sistema dosledne i sveobuhatne zaštite životne sredine koja mora biti integralni deo svake planske i ekonomske politike kao i zakonskih rešenja i odluka bez obzira na nivo odlučivanja ili delatnost koja je pitanju,

– sistema koji će omogućiti neposrednu i neometanu javnu kontrolu rada svih državnih organa bez obzira na nivo ili vrstu delatnosti koju obavlja,

– sistema koji će omogućiti redovno, birokratski neometano, neposredno izjašnjavanje građana po svim pitanjima za kojim se pokaže javni interes, bilo da se radi o lokalnim propisima i politikama, pitanjima od regionalnog ili opšteg značaja,

– sistema koji će omogućiti zaposlenima da imaju uvid i uticaj na ključne poslovne odluke preduzeća u kome rade bilo kroz sindikalno organizovanje, bilo kroz druge oblike participacije u nadzoru i upravljanjem preduzećem,

– sistemske podrške za udruživanje radnika i radnica koji rade sa nesigurnim ugovorima, na platformama i drugim oblicima radnog angažmana koji trenutno otežavaju ili onemogućavaju adekvatno ostvarivanje radnih prava,

– sistemske podrške za osnivanje demokratski organizovanih stambenih zajednica, ekoloških zajednica koje promovišu principe regenerativne poljoprivrede i zajednica koje promovišu prakse niske proizvodnje đubreta,

– podsticanje javno-javnih i javno-zajedničkih partnerstava, radničkog akcionarstva, osnivanja zadruga i socijalnih preduzeća.

Za stvaranje takve solidarne Srbije vredi se boriti. Ta borba neće biti ni laka, ni kratka. U tu borbu moramo uključiti najšire slojeve stanovništva. Samo svi zajedno možemo i moramo promeniti katastrofalno stanje u našoj zemlji, kako bismo svi mogli da živimo od svog rada pristojno i dostojanstveno.

Potpisnici deklaracije:

Politička platforma Solidarnost

Lokalni front Kraljevo

Ne davimo Beograd

Zajedno

Pratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply

Blogovi

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register