Globalna kampanja Sačuvajmo Sinjajevinu

Lokalne i međunarodne grupe za zaštitu životne sredine i ljudskih prava pozvale su crnogorsku vladu da ukine odluku o vojnom poligonu na Sinjajevini, a Evropsku uniju da uslovi članstvo Crne Gore u tom savezu zaštitom Sinjajevine i uspostavljanjem zaštićenog područja na toj planini.

Spasimo Komarnicu od HE

Premijer je prije dva mjeseca kazao građanima da Vlada neće dozvoliti narušavanje rijeke Komarnice. Ipak prije, dva dana, donešena je suprotna odluka, Vlada je usvojila ugovor koijm se ozvaničava uništavanje Komarnice.