Potrebna nova politika otvorenosti Vlade

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Vladu Crne Gore da napravi diskontinuitet sa praksama prethodnih vlada i da počne da vodi aktivnu politiku transparentnosti i otvorenosti. Smatramo da ovo pitanje mora biti jedan od prioriteta nove Vlade, ako želi da bude percipirana kao progresivna, reformska, demokratska i evropska.