Libertas nastavio da piše o navodnim kriminalnim poslovima sina Vesne Medenice

Libertas saznaje da Miloš Medenica do danas nije pozivan ni u policiju, ni u tužilaštvo i da je napustio Crnu Goru.