U Donjoj Gorici potpuno zabranjena gradnja

U dokumentu je naznačeno da su mještani Donje Gorice tokom izrade plana bili zainteresovani za izgradnju stambenih objekata u okviru površina na kojima se već bave poljoprivredom, za legalizaciju postojećeg objekta, zatim za rekonstrukciju, ali za preparcelaciju u cilju stvaranja mogućnosti za gradnju novog objekta Foto: Dan