Damjanović više nije v.d. direktora Uprave prihoda i carina

Za novog vršoca dužnosti imenovana je Milena Petričević.