Nelegalna eksploatacija šljunka na ušću Cijevne u Moraču – bageri rade pod okriljem noći

Reporteri PCNEN-a su desetak puta u različitim djelovima dana obišli separacije i uvjerili se da mašine rade noću, a da izjutra oko sedam časova kamioni puni pijeska napuštaju lokacije.