Koliko je ozbiljan problem evidencija u Crnoj Gori?

Saopštenje Centra za građanske slobode (CEGAS)