‘Nijedna naša nacija nije postojala prije sredine XIX stoljeća’

Predantička istorija na Zapadnom Balkanu relativno je nepoznata široj javnosti. Riječ je o zaista interesantnom periodu, o kome, zahvaljujući brojnim arheološkim nalazištima rasprostranjenim širom bivše Jugoslavije, počinjemo saznavati sve više. O naseljavanju ovih prostora, prvim kulturama, Ilirima i Rimljanima razgovarali smo sa profesorom historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu dr. Salmedinom Mesihovićem. Mesihović je autor desetina naučnih djela i preko trideset knjiga, od kojih su četiri objavljene već u prvih pet mjeseci 2021. godine.