Sjednica Zakonodavnog odbora (uživo)

by | maj 26, 2021 | Novosti | 0 comments

Dnevni red:

  1. Amandmani (5) na Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, i to:

– četiri amandmana koje je podnijela Vlada Crne Gore;

– amandman koji su podnijeli poslanici: Ivan Brajović, dr Damir Šehović i mr Boris Mugoša;

  1. Amandmani (6) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koje je podnijela Vlada Crne Gore;
  2. Amandmani (7) na Predlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje je podnijela Vlada Crne Gore;
  3. Amandmani (12) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, i to:

– osam amandmana koje je podnijela Vlada Crne Gore;

– tri amandmana koja je podijela poslanica Maja Vukićević;

– amandman koji su podnijeli poslanici Milun Zogović i Maja Vukićević;

  1. Amandmani (6) na Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, i to:

– amandman koji su podnijeli poslanici mr Raško Konjević i dr Draginja Vuksanović Stanković;

– četiri amandmana koje su podnijeli poslanici: Ivan Brajović, dr Damir Šehović i mr Boris Mugoša;

– amandman koji su podnijeli poslanici: Slaven Radunović, Zdenka Popović, Branka Bošnjak, Dragan Ivanović i Miloš Konatar;

  1. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koje je podnijela poslanica Zdenka Popović;
  2. Amandmani (4) na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu, i to:

– dva amandmana koje su podnijeli poslanici: Ivan Brajović, dr Damir Šehović i mr Boris Mugoša;

– dva amandmana koje su podnijeli poslanici: Slaven Radunović, Danilo Šaranović, Dragan Ivanović, Branka Bošnjak i Miloš Konatar;

  1. Predlog zaključaka na Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o radu, koje su podnijeli poslanici: Ivan Brajović, dr Damir Šehović i mr Boris Mugoša.
  2. Amandmani (2) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, i to:

– amandman koji su podnijele poslanice: Božena Jelušić, Suada Zoronjić, Jelena Božović, Milosava Paunović, Danijela Đurović, Tamara Vujović i Zdenka Popović;

– amandman koji je podnijela poslanica Božena Jelušić;

0 Comments

Submit a Comment