Pariska komuna i populizam

Da li nam Komuna može biti uzor danas? Kada se preovlađujući oblik predstavničke politike isprazni, može li se našem političkom angažmanu udahnuti nov život kroz direktno buđenje ljudi? Da, ali teška lekcija istorije glasi da problem sledi tek kada narodno oduševljenje treba pretočiti u delotvornu političku organizaciju sa jasnim programom.