AmCham skreće pažnju na važnost predvidljive poreske politike

Američka privredna komora u Crnoj Gori se obratila danas vladinim zvaničnicima “da još jednom ukaže na važnost predvidljive poreske politike i inicira sastanak na kome bi još jednom prodiskutovali ključne preporuke iz AmCham Izvještaja o poslovnom ambijentu za period 2019-2020, a za koje cijenimo da su od presudnog značaja za zadržavanje postojećih i privlačenje novih investitora u Crnu Goru”.