Vrhovni sud ponovo u klin, iako je Ustavni sud udario u –ploču!

Objavljeno: 28.02.2021, 07:17h

 Nikšićki advokat Milan Vojinović je iskoristio sve pravne mehanizme u državi da zaštiti svoje klijente, ali mu je, za sada, sve uzalud

Vrhovni sud Crne Gore ne haje za Ustav! Ma, je li to moguće?

Izgleda da jeste, jer se tako desilo u više predmeta u kojima je pravni zastupnik Milan Vojinović, advokat iz  Nikšića – Vrhovni sud nije hajao što su usvojene ustavne žalbe, nego je nastavio po svome.

Sudije Vrhovnog suda su u maju 2016. godine donijele presudu kojom je usvojena revizija Elektroprivrede CG AD Nikšić  i preinačene  presude Osnovnog suda u Nikšiću i Višeg suda u Podgorici i odbijeni tužbeni zahtjevi tužilaca Dalibora i Vladimira Đapića za naknadu  po osnovu eksproprijisane zemlje pravnim predhodnicima tužilaca u iznosu od oko 650 hiljada eura.

Uprkos ustavnoj žalbi, usvojenoj 12. februara 2019, u maju iste godine Vrhovni sud je, u ponovnom postupku, donio presudu istovjetnu prvobitnoj. Sudili su: Dušanka Radović, Radojka Nikolić, Vesna Jočić, Ranka Vuković i Natalija Filipović.

Kada je riječ o Vrhovnom sudu, donošenje iste presude u ponovljenom postupku nije pojedinačni slučaj, već pojava, navodi advokat Vojinović.

“Ustavni sud je 31. januara 2019. godine ukinuo presudu Vrhovnog suda iz 2017, tužioca Đurović Dragomira protiv tuženog AD Rudnici boksita u stečaju, a Vrhovni sud u ponovnom postupku donosi istovjetnu odluku u martu 2019. Godine. Sudili su: Radojka Nikolić,  Dušanka Radović, Natalija Filipović, Vesna Jočić i Branimir Femić, ne mareći za naloge Ustavnog suda”, kaže Vojinović.

Ista je situacija, navodi on, i u slučaju tužiteljke Zorke Đurović, gdje je Ustavni sud ukinuo prvobitnu odluku Vrhovnog suda i vratio predmet na ponovni postupak.

Milan Vojinović

“Vrhovni sud je – u sastavu sudija Vesne Begović, Ranke Vuković, Dušanke Radović, Vesne Jočić i Dragice Milačić, donio presudu identičnu onoj koja je ukinuta, ne promijenivši čak ni zarez”, kaže advokat.

Vojinović očekuje da će Vrhovni sud, sudeći po dosadašnjoj praksi, na isti način djelovati i u predmetu tužilaca Dragane Pešalj i drugih protiv AD EPCG Nikšić, uprkos odluci Ustavnog suda donešenoj krajem decembra 2019. godine da poništi prvobitnu presudu i predmet vrati na ponovni postupak.

Iz Vrhovnog suda nisu iskoristili priliku za objašnjenje, jer niti su odgovarali na poruke upućene elektronskom poštom, niti se iko javljao na telefonske pozive iz redakcije PCNEN-a.

Sudski savjet: Nismo ovlašćeni da preispitujemo odluke sudija

Nakon ponovljene presude u predmetu koji se tiče revizije AD EPCG Nikšić, advokat Vojinović je podnio inicijativu Komisiji za etički kodeks sudija radi pokretanje postupka utvrđivanja povrede Etičkog kodeksa od strane više sudija Vrhovnog suda – Julke  Badnjar, Radojke Nikolić, Nataše Božović, Ranke Vuković i Natalije Filipović.

“Ukazao sam da su sudije koje su učestvovale u donošenju ove presude pogazile sva etička načela i pravila ponašanja i povrijedile dostojanstvo i ugled sudije i sudstva, jer su preinačile pravosnažnu  presudu nakon četiri godine i osam mjeseci, iako je u istoj pravnoj stvari postojala pravosnažna presuda za tužioce Veselina Glušicu i druge iz istog činjeničnog i pravnog osnova”, kaže Vojinović.

Ova inicijativa nije prihvaćena, pa je podnio novu, ukazujući na to da je u predmetima u kojima je pravni zastupnik došlo do povrede Etičkog kodeksa. Na ovaj dopis, upućen 30. januara prošle godine, do danas nije odgovoreno.

Iz Sudskog savjeta za PCNEN su objasnili da ovo tijelo, saglasno ustavnim i zakonskim odredbama, nije ovlašćeno da preispituje odluke sudija “koje se donose na osnovu slobodnog sudijskog uvjerenja formiranom na savjesnoj i brižljivoj ocjeni dokaza u predmetu”.

“Ističemo da su sudije potpuno nezavisne u donošenju odluka i nije dozvoljeno da se na bilo koji način utiče na donošenje odluka, osim u postupku u kojem se ispituje po pravnim ljekovima u skladu sa zakonom”, navodi se u dostavljenim odgovorima.

Odluke Ustavnog suda pravni placebo

U članu 151 stav 3 Ustava Crne Gore navodi se da je odluka Ustavnog suda obavezna i izvršna.

Zakon o Ustavnom sudu članom 77 propisuje da je, ukidanjem pojedinačnog akta i vraćanjem predmeta na ponovni postupak od strane ove institucije, nadležni organ dužan da najkasnije u roku od trideset dana od dana prijema odluke uzme u rad predmet, kao i da je u ponovljenom postupku dužan da poštuje pravne razloge Ustavnog suda izražene u odluci, te da se postupak okonča u razumnom roku.

Kako je presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu 2015. godine utvrđeno da je ustavna žalba djelotvorni pravni lijek, Vojinović ističe da nije moguće podnijeti predstavku ovoj instituciji.

“Isključivi razlog za to je što Vrhovni sud Crne Gore ne poštuje odluke Ustavnog suda, a sa našim pravima se praktično ruga”, ističe Vojinović.

“Smatramo da se ovakva praksa mora prekinuti, te očekujemo konkretne mjere i u prvom redu donošenje odluka po podnijetim ustavnim žalbama, jer je zauzeti stav u ranijim odlukama ispravan, što je potvrdio i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu u predmetu Nešić protiv Crne Gore. Isto tako treba pokrenuti adekvatan postupak za izvršenje i poštovanje odluka Ustavnog suda”, navodi se u urgenciji advokata predsjedniku Ustavnog suda, na koju do danas nije odgovoreno.

Iz ove institucije nisu odgovorili ni na pitanja PCNEN-a šta je preduzeto povodom neizvršavanja presuda u predmetima u kojima tužioce zastupa advokat Milan Vojinović, odnosno neprihvatanja mišljenja Ustavnog suda od strane Vrhovnog suda, da li je o tome obaviještena Vlada Crne Gore, koja je nadležna za izvršavanje presuda Ustavnog suda, te kakvo je tumačenje zakona kada je riječ o predmetima za koje su donesene istovjetne presude uprkos usvojenim žalbama.

Umjesto da štiti, Vrhovni sud krši prava građana

Kako je uklonjeno iz Krivičnog zakonika Crne Gore krivično djelo kršenje zakona od strane sudije, koje se sastojalo u donošenju nezakonitih odluka ili kršenju zakona od strane sudije u namjeri da drugome pribavi korist ili nanese štetu, Vojinović ističe da je, kada su u pitanju činjenja sudija Vrhovnog suda u navedenim predmetima, riječ o krivičnom djelu zloupotreba službenog položaja.

“Vrhovni sud CG, umjesto da bude zaštitnik prava i sloboda građana, krši zakone bez ikakavog razloga i ne poštuje ustavna načela”, naglašava advokat Vojinović.

On ukazuje na to da, usljed ovakvog postupanja, zaštitu prava svojih stranaka ne može tražiti pred Evropskim sudom, pa se na ovaj način grubo krše prava zagarantovana Ustavom Crne Gore i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

“Nema više smisla baviti se advokaturom poslije ovih i sličnih odluka jer jednostavno ne možete pružiti adekvatnu pravnu zaštitu koju građani od vas traže. U svom dugogodišnjem iskustvu, koje iznosi punih četrdeset godina, ovako nešto nisam doživio, niti sam vjerovao da ću doživjeti”, kaže Vojinović.

On ukazuje na to da će, ukoliko ne budu preduzete adekvatne mjere, biti primoran da o tome obavijesti Evropsku komisiju, te pokrene i druge postupke za zaštitu interesa svojih klijenata.

 Nezavisno pravosuđe najveći izazov na putu ka EU

Pravosuđe u Crnoj Gori, pored korupcije, i dalje je jedan od najvećih izazova u EU integracijama, sudeći po izvještajima Evropske komisije.

U izvještaju iz oktobra prošle godine naglašava se da se najveći problemi tiču nezavisnosti, profesionalnosti, efikasnosti i odgovornosti pravosuđa.

“Odluka Sudskog savjeta o ponovnom imenovanju sedam predsjednika sudova, uključujući predsjednika Vrhovnog suda, na najmanje treći mandat, izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog tumačenja predloga Sudskog savjeta i ustavnog i zakonskog okvira, koji ograničava ta imenovanja na najviše dva mandata kako bi se spriječila prevelika koncentracija vlasti u pravosuđu”, ukazuju iz EK.

To, kako se ističe, nije u skladu sa GRECO preporukama o nezavisnosti sudstva, koje se očekuje da Crna Gora ispoštuje, kako ne bi poništila ranija dostignuća u reformi pravosuđa. Zabrinutost, dodali su, izaziva profesionalni kapacitet članova Sudskog i Tužilačkog savjeta.

Miljana DAŠIĆ   

 

Pratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply

Blogovi

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register