Finansijski problemi Plantaža počinju u periodu kada Valerija Saveljić preuzima poziciju finansijkog direktora

by | feb 10, 2021 | Analize&Mišljenja, Razgovornica | 0 comments

Po ko zna koji put, Valerija Saveljić pokušava da objasni crnogorskoj javnosti zašto se Plantaže nalaze u finansijskim problemima. Medjutim uporno izbjegava da objasni uzroke, a ne posledice zbog čega su Plantaže ušle u finansijske probleme, da objasni kada kreću problemi u Plantažama i ko je, po svojoj funkciji u menadzmentu, najviše trebao da vodi raćuna o stabilnosti finansijskog poslovanja ove Kompanije. Saveljić ima veliku želju da zaboravi period od 2008. do 2015. godine kada je bila najodgovornija za finansijsko poslovanje Plantaža, a to je period kada se plate u Plantažama značajno povećavaju, rastu značajno zaduženja ka bankama, raste drastično vrijednost zaliha a troškovi se povećavaju, naglo rastu obaveze ka dobavljačima, raste poreski dug, Plantaže ulaze u ozbiljne finansijske probleme a Valerija Saveljić prima i prihvata svoju ličnu platu koja je išla u pojedinim mjesecima blizu osam hiljada eura. Ovom prilikom ćemo podsjetiti javnost sta se u tom periodu kada je finansijski direktor bila Saveljić dešavalo u kompaniji Plantaze i od kada Plantaže počinju da ulaze u ozbiljnije finansijske probleme:

–               Valerija Saveljić je na funkciju finansijskog direktora došla u aprilu 2008. godine kada je firma bila veoma uspješna i finansijski stabilna. Dolaskom na tu funkciju na računu Plantaža je zatekla oko četiri miliona eura. Za samo par mjeseci, odnosno na kraju godine, na računu Plantaža je ostalo svega 367.164 eura,  a ubrzo, na kraju 2013. godine iznos na računu je bio svega 5.176 eura.

–               Više puta je, u javnost, iznosila kritike na račun politike neprimjereno visokih plata u Plantažama, zaboravljajući da je upravo od njenog dolaska na mjesto finansijskog direktora počela da se sprovodi takva politika i da je za to bila ponajviše odgovorna. Saveljić je svoja primanja skrivala, odnosno iznosila grubu neistinu ka širokom crnogorskom auditorijumu, o visini svoje plate, gdje je isticala da joj je prosjecna plata bila tri do četiri hiljade eura u 2010.g. a u stvari je bila 6.800 eura! Za vrijeme svog mandata na mjestu finansijskog direktora Valerija Saveljić je primila po raznim osnovama 600.434 eura ili prosječno mjesečno 6.823 eura. Logično je da je Saveljić upravo bila najodgovornija sa te pozicije da procijeni da li su takve veličine plata u kompaniji moguće, a da firma zadrži stabilno finansijsko poslovanje, a ne da ona upućuje kritike na račun visokih plata, koje je ona odobravala. Svakako posle samo par godina Plantaže ulaze u ozbiljne finansijske probleme i do današnjeg dana nisu vratile finansijsku stabilnost. Za vrijeme svog mandata Saveljić nije upućivala kritike na račun politike visokih plata!

–               Pošto je više puta, posle gubljenja pozicije fiansijskog direktora, kritikovala prezaduženost Plantaža ka bankama, samo bi podsjetili da su Plantaže 2008. godine kada je Saveljić preuzela funkciju finansijskog direktora, bile zadužene kod banaka 2,1 miliona eura da bi na kraju njenog mandata bile zadužene 12,5 miliona eura, odnosno preko deset miliona eura više nego sto je bila zaduženost prije njenog dolaska. Samo u periodu od tri godine 2009-2012.g, Plantaže su od banaka uzele preko 25 miliona eura. Za to vrijeme Saveljić se nije protivila tolikom zaduživanju kod banaka!

–               Takodje, za vrijeme njenog mandata dug preme dobavljačima enormno raste. U momentu kada je preuzela funkciju 2008. g. dug prema dobavljačima ove kompanije je bio 1.9 miliona eura, da bi se isti za samo godinu dana od momenta njenog preuzimanja pozicije finansijskog direktora povećao za duplo, odnosno došao na 4.2 miliona eura. U 2011 je na kraju godine stizao čak na 6.6 miliona da bi na kraju 2014. završio na blizu 5 miliona eura. Firma ulazi u ozbiljne probleme kada je likvidnost u pitanju. U tom periodu Saveljić nije upućivala kritike na račun ovolikih dugovanja Kompanije!

–               Jedna od glavnih optužbi Valerije Saveljić je bilo pravljenje lažnih bilansa na račun povećanja zaliha, ili kako to već ističe neosnovano naduvavanje zaliha. Medjutim zvanični podaci iz Kompanije govore da je upravo do ogromnog povećanja vrijednosti zaliha došlo za vrijeme mandata Valerije Saveljić. Vrijednost zaliha prije nego što je preuzela funkciju je bila 9,7 miliona eura da bi, po njenom dolasku, vrijednost zaliha već 2011. godine porasle na 28 miliona eura, a 2014. već bila 40 miliona. U poredjenju sa 2007. godinom zalihe su u 2014. godini porasle za više od četiri puta ili preko 30 miliona eura. Bivša finansijska direktorica Saveljić 2020. godine i sama priznaje da su od 2009. do 2016. Plantaže bez zaliha realno poslovale sa gubitkom, odnosno da su troškovi bili veći od prihoda. iako su zvanično po bilansima pozitivno poslovale. Pritom, od 2009. do 2014. svi bilansi su potpisani sa strane Valerije Saveljić, zakonski odgovorne osobe. Sve ovo potvrdjuje da je upravo za vrijeme njenog mandata, došlo do najgorih rezultata Plantaža, kada se rezultat analizira bez povecanja zaliha i firma je, ako je na taj način analiziramo, imala gubitke i do preko četiri miliona eura u pojedinim godinama, kao što je 2010. i 2012.g. Valerija Saveljić za vrijeme svoga mandata ne dovodi ni jednom u pitanje problem povećavanja zaliha Ili bilo kakvog problematičnog finansijskog rezultata!

–               Plantaže do 2008. godine, kada funkciju finansijskog direktora preuzima Valerija Saveljić, nisu nikada imale poreskih dugovanja ka državi, da bi njenim dolaskom ta dugovanja značajno porasla. Tako je poreski dug već na kraju 2014.g. iznosio 5.8 miliona eura. U tom periodu, kada je vodila finansije Saveljić, nije izražavala kritike i negodovanja zbog velikih poreskih dugova koje su imale Plantaže!

–               Ozbiljni finansijski problemi, za vrijeme mandata Valerije Saveljić, možda su bili motiv učlanjenja 2015. godine u Demokratsku partiju socijalista (DPS). Iako je dugi niz godina posle toga skrivala pripadnost ovoj partiji. Eventualna strah od gubljenja funkcije zbog veoma loših rezultata i dovođenja firme u otežanu finansijsku poziciju, ili zbog pokušaja da preko partije dođe do pozicije Izvršnog direktora, su mogući motivi njenog tadašnjeg učlanjivanja u vladajuću partiju. Kasnije, pripadnost drugoj partiji (URA), je takodje vjerovatno bio neki motiv za njeno bolje pozicioniranje u budućnosti, ali svakako ono što možemo bez sumnje zaključiti je to – da je profesionalna uspješnost Valerije Saveljić kao finansijskog direktora u kompaniji Plantaže bila na najnižem nivou!

Na osnovu svega iznesenog se može zaključiti da su Plantaže počele da budu u finansijskim problemima u periodu kada je Saveljić zauzimala najodgovorniju poziciju za stabilnost finansijskog poslovanja u menadžmentu firme (2008-2015). Tako bi svakako bilo bolje da Saveljić objasni poslovanje Plantaža za vrijeme njenog mandata, a ne da iznosi, i to po ko zna koji put, notorne neistine, medju kojima je i da su tržišta izgubljena. Očigledno svjesno zaboravlja da je pad prodaje od preko 5 mliona eura upravo bio 2013. godine, kada je ona bila dio menadžmenta i kada se nije zbog toga oglašavala, a sada nema snage da izusti da je prodaja u poslednjih 6 godina, kada ona nije dio menadžmenta, značajno porasla, i da je i pored gubitka ruskog tržišta zabilježila porast za 3,4 miliona eura, odnosno 6,6 miliona eura ako se izuzme tržiste Rusije koje nije krivicom sektora prodaje izgubljeno. Pošto vidimo da spomije i trzište Kine kao perspektivno tržište, podsjetili bi je da je, upravo od njenog odlaska iz menadzmenta do početka Corona krize, ovo tržište, poslednjih godina višestruko povećano.

Svakako za Plantaže, osoba poput Valerije Saveljić, koja je bila veoma neuspješna u svom radu, i koja je niz neistina iznijela u javnost a sve sa ciljem da nanese štetu firmi u kojoj je dugo radila i od koje je dobila afirmaciju, status, kao i značajna novčana sredstva, je samo stvar ružne prošlosti kao i velika opomena za sve buduće menadžere, kao i za vlasnike koji ovo ne bi smjeli dozvoliti ako žele da zaštite najveći brend Crne Gore i vodeću poljoprivrednu kompaniju, u inače veoma teškim i kriznim vremenima po privredu Crne Gore.

PRiSMA-korporativne komunikacije,
Ovlaštena agencija za odnose sa javnošću kompanije „13. Jul Plantaže”

0 Comments

Submit a Comment