Javna prozivka inspirisala vlast u Baru da se oglasi

by | dec 13, 2020 | Novosti, Razgovornica | 0 comments

Predsjednik opštine Bar Dušan Raičević nije odgovorio na pitanja PCNEN-a koja smo poslali prije pisanja teksta o dugovanju. Pitali smo ga: Zbog čega sredstva nijesu uplaćena? Budući da se kraj 2020. godine bliži, da li Opština Bar namjerava da uplati ovaj novac i kada?

Opština Bar se oglasila na svom sajtu i društvenim mrežama

Povodom interesovanja javnosti i različitih tumačenja o dodjeli sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta Opštine Bar, sa akcentom na dodjelu sredstava „NVU Žene Bara“ za projekat narodne kuhinje, radi pravilnog i istinitog informisanja obavještavamo da je raspodjela sredstava za tekuću godinu pred samu realizaciju, nakon što su sve neophodne procedure okončane, u skladu sa zakonom.

Kao što je poznato, Opština Bar podržava rad nevladinih organizacija i to kroz različite oblike saradnje, zajedničke aktivnosti, konsultacije, učešće predstavnika NVO u radnim grupama za izradu akata, i finansiranjem, putem Javnom konkursa za dodjelu sredstava u svakoj kalendarskoj godini. Pravo za finansiranje aktivnosti ostvaruju organizacije koje prijave svoje projekte i kandiduju ih za dobijanje sredstava na Javni konkurs, kao i 9 organizacija koje imaju poseban status za opštinu Bar: Organizacijaslijepih za Bar i Ulcinj, Društvo dobrovoljnih davalacakrvi „Luka Bar“, Društvo roditelja djece sa posebnimpotrebama, NVO Adria, Udruženje paraplegičara, Organizacija gluvih i nagluvih, Društvo za borbuprotiv šećerne bolesti „Plavi krug“, Društvodobrovoljnih davalaca krvi „Željeznička stanica Bar“ iOrganizacija civilnih invalida rata za Bar i Ulcinj.

Posljednjih dana prisutno je pogrešno tumačenje dodjele sredstava nevladinoj organizaciji „Žene Bara“ za projekat narodne kuhinje. Opština Bar je, u smislu finansiranja rada nevladinih organizacija, u obavezi da svaku NVO, bilo one sa posebnim statusom, bile one koje svoje projekte prijavljuju u redovnoj proceduri po Javnom konkursu, jednako tretira, pa tako i NVU „Žene Bara“, za čiji projekat narodne kuhinje su u budžetu opredjeljenja sredstva pod ekonomskom klasifikacijom „Tuđa njega i pomoć“ u iznosu od 15.000€.

Radi pojašnjenja, pojavom pandemije koronavirusa bilo je neophodno uraditi Izmjene i dopune Odluke o budžetu za 2020. godinu odnosno Rebalans, koji je usvojen na sjednici Skupštine opštine Bar krajemoktobra. Time su se stekli uslovi da se nakon sprovedenih procedura može realizovati dodjelasredstava svim nevladinim organizacijama. Podsjećanja radi, na Javnom konkursu za finansiranje NVO, okončanog 27.novembra, prijavljeno je 47 projekata i 9 programa NVO koje imaju status organizacija od posebnog značaja za opštinu Bar. Od prijavljenih 47, za finansiranje je odobreno 12 projekata, i svih 9 programa udruženja koja imaju poseban status.

Prilika je da razjasnimo nedoumice i još jednom potvrdimo da projekat narodne kuhinje ima punu podršku Opštine Bar. Imajući u vidu značaj koji ovaj projekat ima za ekonomski i socijalno najugroženije sugrađane, od 2019. godine, na predlog predsjednika Opštine, finansiranje ovog projekta dobilo je posebnu budžetsku stavku, koju druge organizacije nemaju. Da Opština apsolutno podržava ovaj projekat govori i opredjeljenost da podrška bude usmjerena na održivost rada narodne kuhinje. Time su sredstva od 15.000€ u 2019. godini korišćena na način da je za plaćanje nadoknada za rad žena angažovanih na pripremi obroka izdvojeno 7.633€, za plaćanje poreza i doprinosa za ta lica 5.033,18€, dok je za utrošak električne energije izdvojeno 2.303,82€. Obezbjeđivanjem nadoknada za rad, zdravstveno, socijalno i penzijsko osiguranje za žene koje rade u narodnoj kuhinji ostvarili smo da budžetskim sredstvima ova humana aktivnost koja znači velikom broju korisnika ima zagarantovan kontinuitet, i da vrijedan rad i trud, odnosno volonterski pristup radu ne budu prepreka za nastavak rada kuhinje. Još jedan jasan pokazatelj da je podrška Opštine neupitna i da neće izostati potvrđuje i činjenica da je predlogom budžeta za 2021. godinu za projekat narodne kuhinje ponovo predviđen iznos od 15.000€.

Nakon što su ispunjene sve procedure za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama, potpisivanje ugovora za finansiranje iz budžeta Opštine Bar biće organizovano u srijedu 16. decembra, kada će ugovore potpisati 12 NVO koja je ostvarila finansiranje po projektima kojima su aplicirale, 9 NVO sa posebnim statusom za opštinu Bar, kao i NVO „Žene Bara“ za projekat narodne kuhinje.

Sa željom da sve nevladine organizacije uspješno sprovode planirane aktivnosti, Opština Bar će i dalje ulagati napore na poboljšanju ambijenta za saradnju lokalne uprave i civilnog sektora i stvarati uslove za realizaciju brojnih projekata koje realizuju udruženja građana.

NVU “Žene Bara” su ovako odgovorile:

Ne mogu reći da mi je drago što smo na ovaj način dobile odgovor Opštine Bar.

Bilo bi mi mnogo draže, da su odgovorili na pozive i pisma koja sam im u ime ‘Žena Bara’ upućivala.

Da li su sve NVO u raspodjeli sredstava imale jednak tretman, Vi znate, a nije bilo predmet našeg interesovanja.

Jedan od prioriteta prilikom otvaranja Narodne kuhinje bio je, pored pomoći nesnađenima, zaposlenje žena iz Udruženja kojima je posao bio potreban, čime bi se uradilo još jedno dobro djelo. To sam uvijek isticala i nikada ništa tu nije bilo sporno.

Bilo bi neskromno očekivati da neko svakodnevno  ide u nabavke, priprema i kuva obrok za jednu “svadbu” bez nadoknade.

Moram naglasiti da su u Narodnoj kuhinji zaposlene dvije  žene, majke, koje nijesu bile zaposlene, od kojih je jedna invalid ( operisana od karcinoma, te da primaju najniži lični dohodak.

Potrebe za zaposlenima su veće, ali zbog nedostatka sredstava, mi to nijesmo mogle obezbijediti, te pored njih, još sedamnaest žena volonterski pomaže da bi opstala Narodna kuhinja.

Voze svoja auta širom barske opštine, ne pomišljajući na troškove i servisiranja. Svojim novcem kupuju i izrađuju mnogo toga čime se potpomaže opstanak Narodne kuhinje.

Da ne bi bilo zabune,  medju volonterkama  je i Ljiljana Vujović, koja je na čelu NVU ‘Žene Bara’.

Zahvalnost Predsjedniku i Opštini niti smo krile, niti umanjivale bilo čime.

Predsjednik je jasno  obrazložio prošle godine, da će pomoći u isplati ličnih dohodaka, jer svaka druga pomoć značila bi da je to opštinska  kuhinja, i mi smo se saglasile sa tim, jer ona to nije.

Zahvaljujući pomoći našeg sugrađanina, mi smo ove godine “preživjele”

Ne znam, da li postoji bilo ko u Crnoj Gori kome zaposleni radnici rade bez plate od početka do kraja godine?!

Da li postoji bilo ko, kome je odobren utrošak el.energije u prosjeku 180 e mjesečno, ko je mogao da te račune plati na kraju godine?!

Hvala Vam od srca draga Opštino na časti da nam pošaljete odgovor, pa makar iz revolta, jer bar na ovaj način imamo potvrdu da će barska kuhinja trajati…

P.S.

Mogao bi se roman napisati,  od osnivanja Narodne  kuhinje….mukotrpnog rada….stvaranje onoga što život znači iz ničega….prosječenje i molbe, pa čak i onih koji bi prvi trebalo da pomognu…zapostavljanje svojih porodica….a o našem fizičkom angažovanju da ne pominjem.

M.P.

0 Comments

Submit a Comment