Balkaravana 2020 (video)

U sklopu projekta "Od održive mobilnosti ka održivom miru" u čijem sastavu je i #Balkaravana2020 napravili smo kompilaciju lokacija, kulture, hrane i utisaka sa ove vožnje koja se odvila u 4 zemlje na Balkanu. Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija.