Pobjednička množina

Pod jedan šator skupile su se grupe koje jedne u drugima otvoreno prepoznaju ključnu prepreku dugoročnom napretku i emancipaciji društva – okupio ih je jedini ko je i mogao da ih u datom trenutku okupi, Đukanović