Rečinska rijeka (Skrbuša) se od jutros čuva (uživo)

Čuvarima Rečinske rijeke je javljeno da će danas u 9 sati biti organizovan kontraskup mještana koji su se dogovorili sa investitorom i koji su za izgradnju mHE