Marginalizovani stanovnici ‘7. jula’ u Tivtu

Pitanje je da li će novoformirana Vlada promijeniti pravac razvoja socijalne politike kada su u pitanju najugroženjiji pojedinici i domaćinstva u Crnoj Gori? Da li će naši novi lideri kreirati inovativne i savremene modele socijalnog stanovanja za najugroženije ili će nastaviti sa kopiranjem stambenih rješenja preuzetih od industrijski razvijenih zemalja?