Vrijeme koje ima nas

Mozak nam se upravo sada bavi varenjem najgolijeg egzistencijalnog straha od nevidljivog, koji je čak gori i od straha od Boga jer se, učili su nas, s bogom može pregovarati, njemu možemo ponuditi bolju verziju sebe i on će nas poštedjeti i zaštititi