Krivična prijava

Sedam lica zloupotrijebili objekte, finansijska sredstva, vozila, tehnička sredstva, gorivo, mazivo, dnevnice vozača i obezbjeđenja i drugu državnu imovinu u svrhu kampanje čime su počinili krivična djela iz člana 193a Krivičnog zakonika Crne Gore i 416 Krivičnog zakonika Crne Gore te člana 22 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore