Nju dil za Evropu

Za razliku od Rooseveltovog izvornog Nju dila iz 30-ih godina 20. veka, evropski nju dil se mora sprovoditi bez korišćenja poluga funkcionalne federacije, uz oslanjanje na postojeće institucije EU