Neosnovane optužbe grantovskih logičara na račun Univerziteta Crne Gore

Objavljeno: 24.12.2016, 17:04h

Centar za građansko obrazovanje nastavlja da neosnovano optužuje Univerzitet Crne Gore*, ovog puta u vezi sa problemom plagijarizma. Primjeri navodnog plagiranja koje navodi CGO, nemaju nikakve veze sa doktorskim studijama na Univerzitetu Crne Gore, niti je riječ o doktoratima koji su odbranjeni na našem Univerzitetu. Važeće procedure na Univerzitetu Crne Gore, kada je riječ o prijavi i prihvatanju doktorske teze, procesu njene izrade i, napokon, verifikovanja od strane Odbora za dokorske studije, važni su i djelotvorni kontrolni mehanizam protiv plagiranja. Važeći je standard na Univerzitetu Crne Gore da doktorska disertacija mora biti originalno naučno-istraživačko djelo, što znači da doktorandu jedino može biti odobrena tema koja ranije nije bila predmetom naučno-istraživačke pažnje. Shodno tome, logično je da se ne može plagirati tema koja ranije nije naučno obrađivana, što bi ekspertima i istraživačima iz CGO trebalo da bude jasno. Ali, da je u bilo kojem periodu utvrđeno plagiranje doktorske disertacije na Univerzitetu Crne Gore, nesumnjivo da bi uslijedila odgovarajuća reakcija i da bi organi Univerziteta ovakav slučaj sankcionisali. Do sada, na sreću, takvih pojava nijesmo imali. Namjera CGO da Univerzitet Crne Gore dovede na bilo koji način u vezu s ovom pojavom, predstavlja zlonamjerno i tendenciozno podmetanje. U svom prepoznatljivom maniru CGO nastavlja i sa praksom simulacije istraživanja o pojavama u sferi visokog obrazovanja. I ovog puta su senzacionalistički novinski članci glavni izvori koji dokazuju zadatu tezu, zbog čega Centar za građansko obrazovanje duguje objašnjenje akademskoj javnosti na osnovu kojih metoda, metodoloških postupaka i ekspertiza, sačinjava svoje analize. Posebno bi CGO morao da objasni na osnovu čega presuđuje o otvorenosti Univerziteta Crne Gore da se suoči sa pitanjem plagijata. Koji su to krterijumi koje CGO zna, a ne prepoznaje ih akademska zajednica ili nadležni državni organi da bi mogli procesuirati nečasno i neetičko akademsko ponašanje. Riječ je o vještoj zamjeni teza CGO stručnjaka, koja zavrjeđuje objašnjenje i njihovih finansijera – stoje li iza stavova ove nevladine organizacije, koja javno i neargumentovano dezavuiše rad najstarije obrazovne ustanove u državi. Ne ulazeći u njihovu grantovsku logiku i potrebu za medijskom pažnjom, dužni smo da saopštimo da se Univerzitet Crne Gore istrajno suprotstavlja svim oblicima neakademskog ponašanja dosljedno primjenjujući kriterijume za izbor u akademska i naučna zvanja, razvija i njeguje akademski i etički duh među studentima i u potpunosti primjenjuje nove procedure i pravila za vrednovanje naučno-istraživačkog rada. Usvojeni su Etički kodeks, Plan integriteta, kroz koje se, kao i Statut Univerziteta, tretira i pitanje plagijata. Formiran je Centar za doktorske studije koji radi ne samo na unapređenju kvaliteta, nego i kvalitativnog preispitivanja svih faza u postupku izrade i odbrane doktorske disertacije, ali i na podizanju nivoa kompetentnosti nastavnika i mentora na doktorskim studijama. U punom kapacitetu rade i Odbor za magistarske studije i Centar za studije i kontrolu kvaliteta. U završnoj fazi je Studija izvodljivosti za sprječavanje plagijarizma, koja je u nadležnosti Ministarstva prosvjete i namjenjena svim visokoškolskim ustanovama. Na Univerzitetu Crne Gore postoji i repozitorijum doktorskih i magistarskih teza od kojih je značajan broj u digitalnoj formi, a ostatak dostupan u bibliotekama univerzitetskih jedinica, tako da ni ova optužba CGO nije tačna. Što se tiče rada Suda časti Univerziteta Crne Gore, napominjemo da je ovo tijelo u nekoliko navrata tokom 2016. godine imao korektnu komunikaciju sa CGO povodom materijala koji je dostavio Sudu. U prepisci sa ovom NVO, koja je zadnji put vođena u junu 2016., nakon sjednice Suda časti na kojoj je razmatrana prispjela dokumentacija koju je dostavio CGO, ova nevladina organizacija je obaviještena da, pored činjenice što je dostavila dokumentaciju na osnovu koje iznosi tvrdnje da se u konkretnom slučaju radi o plagijatu, ima pravo da se obrati Sudu kao formalni predlagač za pokretanje postupka u predmetnom slučaju, što proceduralno nije bila učinila, čime bi u procesnom smislu počela da nastupa kao stranka u postupku, što sobom nosi kompletan teret dokazivanja predmetnih navoda. Istom prilikom CGO je odgovoreno da Pravni fakultet u Beogradu, na kome je odbranjen doktorat prof. dr Velimira Rakočevića, trenutno vodi postupak utvrđivanja navoda CGO, te da do pravosnažnog okončanja tog postupka, Sud časti Univerziteta Crne Gore ne može pravno postupati. Saopštenje službe za odnose s javnošću UCG * CGO je 22. decembra publikovao studiju Akademska čast na crnogorski način – plagijati u Crnoj Gori i njihovo (ne)procesuiranje.

ucg-logoCentar za građansko obrazovanje nastavlja da neosnovano optužuje Univerzitet Crne Gore*, ovog puta u vezi sa problemom plagijarizma. Primjeri navodnog plagiranja koje navodi CGO, nemaju nikakve veze sa doktorskim studijama na Univerzitetu Crne Gore, niti je riječ o doktoratima koji su odbranjeni na našem Univerzitetu.

Važeće procedure na Univerzitetu Crne Gore, kada je riječ o prijavi i prihvatanju doktorske teze, procesu njene izrade i, napokon, verifikovanja od strane Odbora za dokorske studije, važni su i djelotvorni kontrolni mehanizam protiv plagiranja. Važeći je standard na Univerzitetu Crne Gore da doktorska disertacija mora biti originalno naučno-istraživačko djelo, što znači da doktorandu jedino može biti odobrena tema koja ranije nije bila predmetom naučno-istraživačke pažnje. Shodno tome, logično je da se ne može plagirati tema koja ranije nije naučno obrađivana, što bi ekspertima i istraživačima iz CGO trebalo da bude jasno. Ali, da je u bilo kojem periodu utvrđeno plagiranje doktorske disertacije na Univerzitetu Crne Gore, nesumnjivo da bi uslijedila odgovarajuća reakcija i da bi organi Univerziteta ovakav slučaj sankcionisali. Do sada, na sreću, takvih pojava nijesmo imali. Namjera CGO da Univerzitet Crne Gore dovede na bilo koji način u vezu s ovom pojavom, predstavlja zlonamjerno i tendenciozno podmetanje.

U svom prepoznatljivom maniru CGO nastavlja i sa praksom simulacije istraživanja o pojavama u sferi visokog obrazovanja. I ovog puta su senzacionalistički novinski članci glavni izvori koji dokazuju zadatu tezu, zbog čega Centar za građansko obrazovanje duguje objašnjenje akademskoj javnosti na osnovu kojih metoda, metodoloških postupaka i ekspertiza, sačinjava svoje analize. Posebno bi CGO morao da objasni na osnovu čega presuđuje o otvorenosti Univerziteta Crne Gore da se suoči sa pitanjem plagijata. Koji su to krterijumi koje CGO zna, a ne prepoznaje ih akademska zajednica ili nadležni državni organi da bi mogli procesuirati nečasno i neetičko akademsko ponašanje.

Riječ je o vještoj zamjeni teza CGO stručnjaka, koja zavrjeđuje objašnjenje i njihovih finansijera – stoje li iza stavova ove nevladine organizacije, koja javno i neargumentovano dezavuiše rad najstarije obrazovne ustanove u državi.

Ne ulazeći u njihovu grantovsku logiku i potrebu za medijskom pažnjom, dužni smo da saopštimo da se Univerzitet Crne Gore istrajno suprotstavlja svim oblicima neakademskog ponašanja dosljedno primjenjujući kriterijume za izbor u akademska i naučna zvanja, razvija i njeguje akademski i etički duh među studentima i u potpunosti primjenjuje nove procedure i pravila za vrednovanje naučno-istraživačkog rada. Usvojeni su Etički kodeks, Plan integriteta, kroz koje se, kao i Statut Univerziteta, tretira i pitanje plagijata.

Formiran je Centar za doktorske studije koji radi ne samo na unapređenju kvaliteta, nego i kvalitativnog preispitivanja svih faza u postupku izrade i odbrane doktorske disertacije, ali i na podizanju nivoa kompetentnosti nastavnika i mentora na doktorskim studijama. U punom kapacitetu rade i Odbor za magistarske studije i Centar za studije i kontrolu kvaliteta. U završnoj fazi je Studija izvodljivosti za sprječavanje plagijarizma, koja je u nadležnosti Ministarstva prosvjete i namjenjena svim visokoškolskim ustanovama. Na Univerzitetu Crne Gore postoji i repozitorijum doktorskih i magistarskih teza od kojih je značajan broj u digitalnoj formi, a ostatak dostupan u bibliotekama univerzitetskih jedinica, tako da ni ova optužba CGO nije tačna.

Što se tiče rada Suda časti Univerziteta Crne Gore, napominjemo da je ovo tijelo u nekoliko navrata tokom 2016. godine imao korektnu komunikaciju sa CGO povodom materijala koji je dostavio Sudu. U prepisci sa ovom NVO, koja je zadnji put vođena u junu 2016., nakon sjednice Suda časti na kojoj je razmatrana prispjela dokumentacija koju je dostavio CGO, ova nevladina organizacija je obaviještena da, pored činjenice što je dostavila dokumentaciju na osnovu koje iznosi tvrdnje da se u konkretnom slučaju radi o plagijatu, ima pravo da se obrati Sudu kao formalni predlagač za pokretanje postupka u predmetnom slučaju, što proceduralno nije bila učinila, čime bi u procesnom smislu počela da nastupa kao stranka u postupku, što sobom nosi kompletan teret dokazivanja predmetnih navoda.

Istom prilikom CGO je odgovoreno da Pravni fakultet u Beogradu, na kome je odbranjen doktorat prof. dr Velimira Rakočevića, trenutno vodi postupak utvrđivanja navoda CGO, te da do pravosnažnog okončanja tog postupka, Sud časti Univerziteta Crne Gore ne može pravno postupati.

Saopštenje službe za odnose s javnošću UCG

* CGO je 22. decembra publikovao studiju Akademska čast na crnogorski način – plagijati u Crnoj Gori i njihovo (ne)procesuiranje.

Pratite nas na Fejsbuku, Instagramu i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]
Prije nego ostavite komentar, molimo vas da pročitate Pravila komentarisanja na Portalu PCNEN

Leave a Reply

Blogovi

Logujte se ili registrujte
Forgot?
Register