Tužioci odgovorili Upravi policije

“Državno tužilaštvo neće se upuštati u javne polemike sa menadžmentom Uprave policije, već će se u svom djelovanju pridržavati zakonskih propisa, prema kojima je Tužilaštvo institucija koja rukovodi izviđajem i istragom”, poručio je vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stanković