Uzurpacija rijeke Cijevne

Siguran sam, bez ikave dileme, da kada bih ja kao anonimni građanin zagradio dio prilaza rijeci Ribnici iznad koje mi je kuća, i zabranio prolaz građanima, nadležne službe bi odmah reagovale, a vjerovatno bih i bio pritvoren od strane MUP-a.